1. תודה שנכנסתם לאתר של די.בון.די. אלה התנאים לרכישה באתר, נכון לתאריך כניסתכם.
 2. לשון זכר להלן כוללת גם לשון נקבה, לפי מין הקונה.

הזמנות

 1. ביצוע הזמנה מהווה את אישורכם לתנאים שלהלן.
 2. הזמנתכם תהא תקפה רק לאחר ביצוע תשלום באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל ואישורו ע"י מנפיק כרטיס האשראי. מניין ימי האספקה יחל רק לאחר אישור העסקה על ידינו וקבלת תשלום בפועל.

ביטול עסקה והחזרות

5. עסקה שבוצעה באתרנו ניתנת לביטול, ללא סיבה, אם אריזת המוצר לא נפתחה ומדבקת ההגנה שעל האריזה שלמה, בתוך 14 יום מקבלת המוצר שנרכש או מסמך המפרט את פרטי העסקה, לפי המאוחר, בפניה באתר, בדוא"ל, במכתב או בטלפון.

   • באתר: לשונית _______
   • בדוא"ל: [email protected]
   • טלפון: 054-3810915 בין השעות 09:30 לבין 17:00 בימים א עד ה ובימי ו' בין השעות 09:30 לבין 12:00
   • בדואר רשום לכתובת רחוב חיל המשמר 2 תל אביב 6969202

אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש יהיה זכאי לבטל עסקה בתוך 4 חודשים מהמועדים המפורטים לעיל.

ביטול כאמור בסעיף זה יזכה את הקונה בהשבת מחיר הקניה פחות 5% או 100 ₪, הנמוך מבניהם, בתוך 14 יום מיום שהתקבל המוצר בכתובתנו לעיל, לכרטיס האשראי ששימש לביצוע התשלום.

עסקה שבוצעה באתרנו ניתנת לביטול תוך 12 חודש מיום שהתקבל המוצר בפניה, לאחד מאמצעי הפניה המפורטים לעיל, אם המוצר סופק לקונה כשהוא פגום או עקב אי התאמה בין תיאור המוצר באתרנו ובין תכונותיו בפועל. הקונה יזוכה במלוא התשלום עבור המוצר, בתוך 14 יום מקבלת המוצר הפגום או שתיאורו שגוי, בכתובתנו לעיל. עלות המשלוח תחול על הצרכן.

פרטיות המידע

6.  מידע של הקונה שנמסר בעת ביצוע הקניה באתרנו, לא יימסר לצד ג' אלא לצורך ביצוע העסקה ומשלוח המוצר שנרכש, לקונה. מגבלה זו לא תחול אם תומצא לנו כדין דרישה חוקית למסור את המידע.

אחריות ותיקונים

7. אחריות תינתן למוצר שיירכש באתרנו  על פי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס"ו 2006, או בתעודת האחריות למוצר.

8. בתקופת האחריות נדאג לתיקון ו/או להחלפת המוצר, ללא תשלום, ובתנאי, שלפי שיקול דעתנו בלבד, נפגע עקב עבודה בתנאי שימוש רגילים ו/או בשל פגם ביצורו. ככל שלא יהיה קיים המוצר במלאי, נחליף את המוצר הפגום במוצר שווה ערך באיכותו ובביצועיו ו/או טוב יותר, ובכפוף לדין.

9. מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי יימסר לשירות הלקוחות שלנו, כמפורט באתר מפעם לפעם, כשהוא ארוז בצורה שתבטיח מפני פגיעה בו, בצירוף תעודת אחריות וחשבונית להוכחת רכישה. יש לתאם את משלוח המוצר מראש בטרם שליחתו.

10. היה ויתברר כי תיקון או החלפה של מוצר שנשלח אלינו אינו מובטח באחריות, מוסכם בזאת, מראש ובמפורש, כי בכפוף להסכמת הלקוח שתינתן באחד מהאמצעים להתקשרות שלעיל, לאחר פניית נציגנו,  ישלם הלקוח עבור התיקון.